Utdelning av stipendier

Resultat av utdelningar under stipendieåret 2017

För stipendieåret 2017 har 736 ansökningar behandlats. Av dessa har 308 sökande tilldelats stipendium.

Totalt har 3,8 miljoner kr delats ut under 2017.


Prioriterade områden

För att särskilt stimulera kunskapsområdena matematik, naturvetenskap och teknik har SFUB valt att prioritera ansökningar inom dessa områden.

Energisentret-ljus-2042x1362

 

Foto: Esben Haakenstad CC Some rights reserved


Även ansökningar som avser andra språk än engelska har prioriteras.

Textiltekniker-1800x1217

 

Foto: Charlotta Wasteson CC Some rights reserved


Större stipendium av särskilt värde för folkundervisningen

Ett större stipendium delas ut vart tredje eller fjärde år till en verksamhet som är av särskilt värde för folkundervisningen. För 2015 har stipendier för särskilda skolprojekt delats ut, läs mer om det här: Skolprojekt.