Stipendium 2018

För stipendieåret 2018 gäller följande tidsplan

SFUB tar emot ansökningar för stipendieåret 2018 vid två tillfällen.

Sista ansökningsdag
tidig omgång
Sista ansökningsdag
sen omgång
1 okt 2017 10 dec 2017
Besked om stipendium
meddelas omkring
15 dec 2017
Besked om stipendium
meddelas omkring
31 mar 2018

Om ansökan avser resa, kurs eller motsvarande som kommer genomföras under perioden jan – maj 2018 behöver den vara SFUB tillhanda senast 1 oktober 2017 för att SFUB ska hinna handlägga ansökan i den tidiga omgången.

Ansökningar som är SFUB tillhanda därefter, dock senast 10 december 2017, kommer behandals i den senare omgången. Denna omgång är i första hand avsedd för resa, kurs eller motsvarande som kommer genomföras under perioden juni – dec 2018.

Reserapport lämnas till SFUB senast en månad efter utnyttjat stipendium.