Reserapport

En reserapport ska lämnas senast en månad efter utnyttjat stipendium

Erfarenheter från genomförda studieresor används för att både utveckla den egna undervisningen och för att delge andra pedagoger vunna kunskaper.

Stipendiater ska efter genomförd studieresa eller motsvarande kompetensutveckling lämna in en reserapport.

För stipendier som utnyttjas under 2018 ska reserapporter lämnas via ett formulär på en anpassad webbplats för stipendiater. Alla som sökt och tilldelats stipendier kommer få instruktioner om detta via e-post.

Reserapport

Foto: Brad Flickinger CC Some rights reserved


SFUB kan komma att publicera hela eller delar av reserapporten på hemsidan.