Alla ansökningar i tidig omgång är mottagna

Ansökningar med sista ansökningsdag 1 oktober är nu mottagna och registrerade. Alla som lämnat in en ansökan för stipendium avseende perioden jan – maj 2019 har via epost fått ett meddelande att ansökan är mottagen.

Det går inte längre att ändra/komplettera ansökningar som hanteras i den tidiga omgången. Dessa ansökningar kommer nu beredas och besked lämnas omkring 15 december 2018.