Ansökningar i den tidiga omgången bereds nu

Sista dag för ansökan om stipendium som avser perioden januari – maj 2020 (tidig omgång) var den 1 oktober. Inkomna ansökningar bereds nu av SFUB och dessa är därför inte längre tillgängliga för ändringar/kompletteringar. En kvittens kommer de närmaste dagarna skickas ut till alla sökande som finns med i denna omgång.

Notera att ansökningar som inte har markerats som klara eller som avser perioden juni – december 2020 (sen omgång) ligger kvar och kan kompletteras fram till sista ansökningsdag 20 december 2019.