Utökade skydd av våra webbplatser

Aside

Samtliga webbplatser och databaser som SFUB använder har utökade skydd. All trafik och överföring av uppgifter är krypterad och certifikat garanterar att våra webbplatser inte är förfalskade. 

Som användare märker du det genom att webbplatsen är skyddad med Secure Sockets Layer (SSL). De uppgifter du lämnar vid ansökan omvandlats till en säker kod innan de överförs. 

Hantering av personuppgifter

Aside

SFUB värnar om din integritet. När du söker stipendium lämnar du ett antal uppgifter som vi behöver för att kunna hantera din ansökan. Du ska kunna känna dig trygg med hur SFUB hanterar dina personuppgifter.

SFUB är personuppgiftsansvarig vilket innebär ett ansvar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. SFUB har utarbetade rutiner och tekniska skydd för hantering av personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddslag och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer i policy för hantering av personuppgifter.