Kontroll av inlämnade ansökningar är genomförd

Aside

En del sökanden har hört av sig med anledning av strulande teknik för att försäkra sig om att lämnade uppgifter har blivit korrekt registrerade. Av den anledningen har alla som sökt stipendium blivit kontaktade, för att verifiera att alla ansökningar är kompletta.

SFUB passar på att beklaga den osäkerhet och det merarbete som detta medfört. Orsaken till felet är klargjort. Alla uppgifter i ansökningsblanketten har hela tiden sparats korrekt (!) men den efterföljande nedladdning – för att fortsätta fylla i blanketten – har inte kunnat ladda ned ett antal fritext-fält. Dessa fält har visats som blanka trots att uppgifterna är korrekt sparade.

Vår uppfattning är att samtliga nu har fått en kvittens att deras ansökningar är kompletta. Skulle det trots det finnas någon som fortfarande känner sig osäker på det går det att kontakta SFUB via kontakt@sfub.se.

Förlängd tid för ansökan till 2018-12-13

Aside

Beslut om förlängd tid för ansökan till 2018-12-13

Ett antal stipendiater har anmält problem med sina ansökningar. Fel har uppstått när de har återkommit för att komplettera ansökan, och de upptäcker att ett antal fält är tomma.

Kontroller visar att alla ifyllda uppgifter registreras korrekt när ansökan sparas. Det är vid nedladdning av en befintlig ansökan som fel uppstått. Några som har öppnat en sparad ansökan har upptäckt att ett eller flera fält är tomma. Om man inte ser det och sparar ansökan (med tomma fält) finns det risk att den slutliga ansökan inte är komplett. 

Bekräftelsen via e-post varje gång man sparar sin ansökan är nu kompletterad med en förteckning över lämnade uppgifter. Kontrollera gärna denna för att verifiera att din ansökan är komplett. 

SFUB förlänger tiden för ansökan för att underlätta för den som behöver extra tid för att kontrollera att allt är OK.

Problem med nedladdning av ansökningsblankett

Aside

SFUB har fått signaler från ett antal stipendiater som upplever problem när de sparat sin ansökan och därefter återkommer för att lämna kompletterande uppgifter. Det som händer är att blanketten laddas ned men alla tidigare ifyllda fält syns inte på skärmen. Kontroller visar att ALLA tidigare sparade uppgifter, även de som inte syns är registrerade. Dock behöver felet åtgärdas, felsökning pågår…

Alla ansökningar i tidig omgång är mottagna

Aside

Ansökningar med sista ansökningsdag 1 oktober är nu mottagna och registrerade. Alla som lämnat in en ansökan för stipendium avseende perioden jan – maj 2019 har via epost fått ett meddelande att ansökan är mottagen.

Det går inte längre att ändra/komplettera ansökningar som hanteras i den tidiga omgången. Dessa ansökningar kommer nu beredas och besked lämnas omkring 15 december 2018.

Utökade skydd av våra webbplatser

Aside

Samtliga webbplatser och databaser som SFUB använder har utökade skydd. All trafik och överföring av uppgifter är krypterad och certifikat garanterar att våra webbplatser inte är förfalskade. 

Som användare märker du det genom att webbplatsen är skyddad med Secure Sockets Layer (SSL). De uppgifter du lämnar vid ansökan omvandlats till en säker kod innan de överförs. 

Hantering av personuppgifter

Aside

SFUB värnar om din integritet. När du söker stipendium lämnar du ett antal uppgifter som vi behöver för att kunna hantera din ansökan. Du ska kunna känna dig trygg med hur SFUB hanterar dina personuppgifter.

SFUB är personuppgiftsansvarig vilket innebär ett ansvar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. SFUB har utarbetade rutiner och tekniska skydd för hantering av personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddslag och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer i policy för hantering av personuppgifter.