Förlängd tid för ansökan till 2018-12-13

Beslut om förlängd tid för ansökan till 2018-12-13

Ett antal stipendiater har anmält problem med sina ansökningar. Fel har uppstått när de har återkommit för att komplettera ansökan, och de upptäcker att ett antal fält är tomma.

Kontroller visar att alla ifyllda uppgifter registreras korrekt när ansökan sparas. Det är vid nedladdning av en befintlig ansökan som fel uppstått. Några som har öppnat en sparad ansökan har upptäckt att ett eller flera fält är tomma. Om man inte ser det och sparar ansökan (med tomma fält) finns det risk att den slutliga ansökan inte är komplett. 

Bekräftelsen via e-post varje gång man sparar sin ansökan är nu kompletterad med en förteckning över lämnade uppgifter. Kontrollera gärna denna för att verifiera att din ansökan är komplett. 

SFUB förlänger tiden för ansökan för att underlätta för den som behöver extra tid för att kontrollera att allt är OK.