Kontroll av inlämnade ansökningar är genomförd

En del sökanden har hört av sig med anledning av strulande teknik för att försäkra sig om att lämnade uppgifter har blivit korrekt registrerade. Av den anledningen har alla som sökt stipendium blivit kontaktade, för att verifiera att alla ansökningar är kompletta.

SFUB passar på att beklaga den osäkerhet och det merarbete som detta medfört. Orsaken till felet är klargjort. Alla uppgifter i ansökningsblanketten har hela tiden sparats korrekt (!) men den efterföljande nedladdning – för att fortsätta fylla i blanketten – har inte kunnat ladda ned ett antal fritext-fält. Dessa fält har visats som blanka trots att uppgifterna är korrekt sparade.

Vår uppfattning är att samtliga nu har fått en kvittens att deras ansökningar är kompletta. Skulle det trots det finnas någon som fortfarande känner sig osäker på det går det att kontakta SFUB via kontakt@sfub.se.