Ordinarie ansökan 1 oktober inställd

SFUB:s direktion har den 26 augusti beslutat att ställa in ansökningstillfället per den 1 oktober 2020 avseende stipendier för i första hand vårterminen 2021.

Skälet är den pågående Coronapandemin och osäkerheten rörande dess utveckling. Det är också osäkert om det kommer att bli ett ansökningstillfälle i december 2020 avseende stipendier för sommaren och hösten 2021. Information om detta kommer att finnas på hemsidan när SFUB:s direktion fattat beslut i frågan.