Ordinarie ansökan 1 oktober inställd

SFUB:s direktion har den 26 augusti beslutat att ställa in ansökningstillfället per den 1 oktober 2020 avseende stipendier för i första hand vårterminen 2021.

Skälet är den pågående Coronapandemin och osäkerheten rörande dess utveckling.