Ansökan 2020

SFUB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer i policy för hantering av personuppgifter. Läs även villkor för ansökan och instruktionerna innan du fyller i din ansökan!

För stipendieåret 2021 råder osäkerhet pga den pågående Coronapandemin 

SFUB:s direktion har den 26 augusti beslutat att ställa in ansökningstillfället per den 1 oktober 2020 avseende stipendier för i första hand vårterminen 2021.

Skälet är den pågående Coronapandemin och osäkerheten rörande dess utveckling. Det är också osäkert om det kommer att bli ett ansökningstillfälle i december 2020 avseende stipendier för sommaren och hösten 2021. Information om detta kommer att finnas på hemsidan när SFUB:s direktion fattat beslut i frågan.

Mer information om aktuella datum finns här…

Recent Posts