Viktiga datum

För stipendieåret 2019 gäller följande tidsplan

SFUB tar emot ansökningar för stipendieåret 2019 vid två tillfällen. 

Tidig omgång Sen omgång
Sista ansökningsdag 1 okt 2018 Sista ansökningsdag 10 dec 2018
Besked om stipendium meddelas omkring 15 dec 2018 Besked om stipendium meddelas omkring 31 mar 2019

Ansökningar tas endast emot via publicerad ansökningsformulär.

Om ansökan avser resa, kurs eller motsvarande som kommer genomföras under perioden jan – maj 2019 behöver den vara SFUB tillhanda senast 1 oktober 2018 för att SFUB ska hinna handlägga ansökan i den tidiga omgången.

Ansökningar som är SFUB tillhanda därefter, dock senast 10 december 2018, kommer behandlas i den senare omgången. Denna omgång är i första hand avsedd för resa, kurs eller motsvarande som kommer genomföras under perioden juni – dec 2019.

Reserapport lämnas till SFUB senast en månad efter utnyttjat stipendium.