Utökade skydd av våra webbplatser

Samtliga webbplatser och databaser som SFUB använder har utökade skydd. All trafik och överföring av uppgifter är krypterad och certifikat garanterar att våra webbplatser inte är förfalskade. 

Som användare märker du det genom att webbplatsen är skyddad med Secure Sockets Layer (SSL). De uppgifter du lämnar vid ansökan omvandlats till en säker kod innan de överförs.