Hantering av personuppgifter

SFUB värnar om din integritet. När du söker stipendium lämnar du ett antal uppgifter som vi behöver för att kunna hantera din ansökan. Du ska kunna känna dig trygg med hur SFUB hanterar dina personuppgifter.

SFUB är personuppgiftsansvarig vilket innebär ett ansvar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. SFUB har utarbetade rutiner och tekniska skydd för hantering av personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddslag och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer i policy för hantering av personuppgifter.